Solucions conducció

Les solucions en conducció les componen tots aquells elements destinats a millorar l'accessibilitat en el pilotatge del vehicle. Existeixen multitud de sistemes i mecanismes pensats per a aquesta finalitat, adaptats als diferents graus de discapacitat. Aquests es divideixen en les següents categories: