INVERSORS D'ACCELERADOR

Els inversors d'accelerador permeten a l'usuari accelerar amb el peu esquerre. Això s'aconsegueix mitjançant un canvi en la ubicació del pedal accelerador i la protecció del pedal original per evitar un accionament de forma involuntària.