Permís de conduir per a persones amb discapacitat

Tot el què has de saber si tens algun tipus de discapacitat física i vols conduir.

Les persones que tinguin algun tipus de discapacitat física, ja sigui produïda per un accident o una malaltia, i vulguin conduir un vehicle adaptat, han de realitzar els següents tràmits:
 
La persona interessada, en aquest cas aquella persona amb discapacitat que vulgui conduir el vehicle, haurà d'acostar-se a un centre de reconeixement mèdic per avaluar el tipus de discapacitat que pateix. El centre li realitzarà una sèrie de proves específiques que també serviran per realitzar un informe on se li indicarà què tipus d'adaptacions o modificacions necessita el seu cotxe. En aquells casos en què el conductor no vulgui comprar un vehicle nou i vulgui adaptar el seu vehicle actual, haurà d'acudir a un taller especialitzat en adaptació de vehicles que estigui homologat. Posteriorment, el vehicle haurà de passar per la Inspecció Tècnica de Vehicles per comprovar que l'adaptació s'ha realitzat satisfactòriament i que pot conduir el seu vehicle amb les màxima garantia de seguretat.

Així mateix, el conductor que ha patit un accident o malaltia i que, com a conseqüència, ha quedat amb algun tipus de discapacitat física, haurà de renovar el seu permís perquè en el nou quedi registrat el tipus de discapacitat que té i les restriccions per a la conducció. De la mateixa manera, hauran de constar-hi també aquelles transformacions del vehicle que són precises perquè el cotxe sigui apte per a la seva conducció. Aquests tràmits s'han de realitzar en la Prefectura de Tràfic. No s'oblidi de portar l'informe mèdic que li hagin facilitat anteriorment.
 
En la Prefectura de Tràfic li comprovaran les limitacions que presenta com a conductor a l'hora de conduir en funció de tipus i grau de discapacitat que té. Aquesta Prefectura valorarà si cal realitzar una prova pràctica.