CERMI denuncia l’incompliment de la flota de taxis accessibles

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha denunciat davant el Defensor del poble, als ajuntaments espanyols que incompleixen la quota legal mínima de taxis accessibles que va entrar en vigor el passat 4 de desembre.

Segons l’informe, el 63% dels municipis incompleixen amb la reserva mínima de taxis i per això contravenen la llei nacional. I és que poblacions de més de 50.000 habitants han de comptar amb un 5% de taxis accessibles per poder garantir el transport de les persones amb mobilitat reduïda. Aquest incompliment suposa una discriminació a les persones amb discapacitat física i també exclouen el dret fonamental a la lliure elecció de desplaçament.

Un diagnòstic real que s’adona de les condicions bàsiques d’accessibilitat que han de tenir els municipis que podran exigir que si no està cobert aquest percentatge, les últimes llicències que es concedeixin el taxi haurà de ser accessible.

Cal destacar que els taxis accessibles a més de garantir el transport dels usuaris amb discapacitat i els seus acompanyants, han de ser un transport còmode, segur i digne, que a més faciliti la inclusió social plena en altres àmbits siguin educatius, laborals o d’oci, a més dels sanitaris.

Font: periodistas-es.com