Ajudes i subvencions per a l’adaptació de taxis a Cartagena

La Junta de Govern local de Cartagena ha donat el seu vistiplau a la convocatòria i normativa reguladora de concessió de subvencions per al foment de vehicles autotaxis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.

Les ajudes s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i es destinaran als titulars de llicències municipals del vehicle que transformin o adquireixin aquests vehicles adaptats, o els que substitueixin, dins el termini establert. Cal destacar que no seran subvencionats aquells vehicles que tinguin una antiguitat superior als tres anys.

El pressupost amb el qual compte aquesta línia de subvencions és de 54.000 euros, destinant 6.000 per tots aquells que vulguin adquirir un eurotaxi, mentre que per a la transformació dels taxis sense adaptar a eurotaxis, es comptarà amb una quantia màxima de 4.500 euros.

L’adaptació requerida exigeix realitzar una modificació en la part posterior del vehicle per habilitar la zona on sigui possible transportar a una persona amb discapacitat proveïda d’una cadira de rodes. D’aquesta manera, per poder accedir al vehicle és necessari dotar-lo d’una rampa o una plataforma.

A poc a poc, són més els Ajuntament que destinen ajudes i subvencions per tal de fomentar una ciutat amb vehicles auto-taxis ben adaptats per a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat.

Font: laopiniondemurcia.es / Fotografia: adenaser.com

ADAPTCENTER, sempre al costat dels professionals del taxi, ofereix aquestes i moltes altres solucions en adaptació de vehicles per fer la vida més fàcil i segura a tothom.

Per un món sense barreres!