GRAÓ ELÈCTRIC EN MERCEDES VIANO - ADAPTCENTER, TAXI ADAPTAT (GIRONA)

Ajuda per a l'accés: ADAPTCENTER instal·la un graó elèctric en taxi Mercedes Viano (Girona). Solució que facilita l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

0

ADAPTCENTER - Ajuda per a l'accés. Adaptació de taxi mitjançant instal·la un graó elèctric en taxi adpatat Mercedes Viano (Girona). Solució que facilita l'accés a persones amb mobilitat reduïda. Els graons elèctrics són una solució per a l'accés consistent en uns mecanisme que facilita l'accés a l'interior del vehicle per la porta lateral. Els graons elèctrics estan especialment indicats per a persones amb mobilitat reduïda i/o persones d'avançada edat. ADAPTCENTER posa a disposició de l'usuari diferents tipus de graons, manuals o elèctrics, així com de diferents longituds, en funció de cada tipus de vehicle.

Sol·liciti més informació: