GRAÓ ELÈCTRIC EN FIAT DUCATO - ADAPTCENTER, VEHICLES ADAPTATS (BARCELONA)

Ajuda per a l'accés al vehicle: ADAPTCENTER instal·la graó elèctric en furgoneta Fiat Ducato (Barcelona). Solució indicada per a persones amb mobilitat reduïda.

0

ADAPTCENTER - Ajuda per a l'accés al vehicle. Cotxe adaptat mitjançant instal·lació de graó elèctric en furgoneta Fiat Ducato (Barcelona). Per a persones amb mobilitat reduïda. Els graons elèctrics són una solució per a l'accés al vehicle consistent en uns mecanismes que faciliten l'accés al seu interior per la porta lateral. Els graons elèctrics estan especialment indicats per a persones d'avançada edat o amb mobilitat reduïda. ADAPTCENTER posa a disposició dels usuarios diferents tipus de graó, manuals o elèctrics, així com de diferents longituds, en funció de cada tipus de vehicle.

Sol·liciti més informació: